Hva er coffeeread?

Coffeeread er en studentforening ved SiO for alle litteraturinteresserte i Oslo. Vårt formål er å fremme bok interessen blant folk, samt å skape en sosial møteplass. Vi samles fast en gang i måneden for å diskutere ”månedens bok”, som alltid blir valgt demokratisk av alle våre medlemmer. Andre møter som forfattermøter, bok bytte-dager og fester blir også arrangert. Våre arrangementer er gratis og det er ingen forpliktelse som medlem å måtte delta. Foreningen er åpen for alle, og du trenger ikke å være tilknyttet noe universitet eller høgskole for å bli medlem. Det er også rom for at utvekslingsstudenter kan delta, da vi alltid leser bøker som både har en norsk og en engelsk oversettelse. Vi har veldig bra samhold blant medlemmene, der det er lett for nye medlemmer å skaffe kontakter og venner. Bokfolk er tross alt bra folk!

 

Ønsker du å melde deg inn?

Send oss en mail til coffeeread.styret@gmail.com, eller meld deg inn i vår facebookgruppe

«Coffeeread medlemmer».